Aanpassingen van de registratierechten in Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2022 veranderen de registratierechten, ook wel de verkooprechten genoemd, drastisch. De registratierechten voor de eerste gezinswoning dalen. De registratierechten voor een tweede verblijf stijgen. Daarmee is de kous niet af, want alles ligt net iets complexer. We proberen zo volledig mogelijk voor je te zijn.

Registratierechten in Vlaanderen wijzigen in 2022

Samengevat zijn er momenteel een aantal verschillende opties qua registratierechten. Dit zijn de mogelijke opties vandaag met hun wijzigen:

De registratierechten voor de eerste en enige woning

Eerst en vooral: of je in het nieuwe of oude systeem valt, hangt maar van 1 factor af: de datum waarop de authentieke akte verleden wordt. Wordt de akte verleden voor 1 januari 2022, dan zijn het de registratierechten zoals ze actueel nog zijn. Wordt de akte verleden na 1 januari 2022, dan gelden de nieuwe registratierechten.

Van 6% naar 3 procent

De verkooprechten bij de aankoop van een eerste en enige woning dalen van 6 procent naar 3 procent. De maatregel van de Vlaamse Regering zat er al even aan te komen. Uit studies bleek namelijk dat de registratierechten in Vlaanderen een pak hoger lagen dan de omringende landen. Met deze nieuwe maatregel dringt de overheid de registratierechten met 75% terug op 20 jaar tijd.

De verlaging neemt drempels weg voor wie een eerste woning wil kopen. Olivier Morobé, eerste ondervoorzitter van het BIV zegt hierover het volgende:

“In 2002 werden de verkooprechten van 12,5% naar 10% verlaagd, in 2018 werden ze naar 7% gebracht, en begin 2020 - gelijktijdig met de afschaffing van de woonbonus - werden ze naar 6% verlaagd. Dat betekent dat de verkooprechten op 20 jaar tijd met 75% werden teruggedrongen. Deze verlaging is positief want ze stimuleert eigendomsverwerving en draagt bij tot de betaalbaarheid van een eerste woning. We betreuren wel dat wie een tweede woning koopt met een belastingverhoging geconfronteerd zal worden.”

Anderzijds halveert de Vlaamse Overheid de bijkomende rechtenvermindering voor woningen onder het grensbedrag van 200.000/220.000 euro gehalveerd van 5.600 euro naar 2.800 euro, terwijl ze de vermindering van 4.800 euro terugbrengen naar 960 euro. Deze vermindering is evenredig met de verlaging van het tarief.

Van 5% naar 1 procent

Wie een eerste en enige woning koopt en die ingrijpend energetisch renoveert, beloont de Vlaamse regering met registratierechten die amper 1% bedragen. Voorheen was dit echter nog 5 procent.

Van 10% naar 12 procent

Wie een tweede, derde,... woing aankoopt, moet rekenen op registratierechten van 12 procent. Dit is in principe het nieuwe standaardtarief. Wordt de akte van de aankoop voor 1 januari 2022 verleden, dan geldt het oude verkooprecht van 10 procent. Voor nieuw blijft -op het moment van schrijven (29.09.2021) althans- het gunstige tarief van 6 procent gelden onder de gekende voorwaarden.

Ook voor bouwgronden en handelsvastgoed geldt vanaf het nieuwe jaar registratierechten van 12 procent.

Aanpassing en afschaffing van de meeneembaarheid van de registratierechten

Wie een eerste woning kocht, die vervolgens verkocht en een nieuwe woning koopt, kan de registratierechten meenemen (tot maximaal 13.000 euro). Daarbij houdt men de verkooprechten van de eerste woning af van de verkooprechten van de nieuwe woning. Dit principe zal met verloop van tijd uitdoven. Tot eind 2023 zal de koper de keuze krijgen:

- of opteren voor lagere registratierechten van 3 procent
- of kiezen voor het nieuwe tarief van 6 procent én gebruik maken van de meeneembaarheid.

Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt de meeneembaarheid.

Wat doe je nu het best om de registratierechten zo laag mogelijk te houden?

Dan hangt natuurlijk van het geval af. Absoluut af te raden is het om het systeem te proberen omzeilen. De Confederatie van Immobiliënberoepen benadrukt nog eens erg helder dat het ten allen tijde verboden is om te spelen met termijnen. Letterlijk zegt het CIB:

Wat je in deze situatie in elk geval nooit of te nimmer mag doen, is meegaan in een verhaal van minnelijke ontbinding van een reeds getekende onderhandse verkoopovereenkomst, zodat vervolgens een nieuwe overeenkomst getekend wordt met een datum die het verlijden van de akte in januari 2022 wel mogelijk maakt.

Wil je duidelijkheid in dit alles? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Ze staan je graag te woord. Let wel: nog niet alles omtrent deze mogelijke nieuwe wetgeving is duidelijk. We helpen en verschaffen graag duidelijkheid waar we kunnen.

Meer info? Neem gerust contact!