Disclaimer

De website van Caenen werd met de grootste zorg opgesteld. Desondanks kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op onze site. De vennootschap Groep Caenen Holding en alle andere vennootschappen die samen Caenen vormen, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, de informatie wordt vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onze zijde en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over het goed waarvoor u interesse heeft. De opgenomen eigendommen houden geen aanbod in, maar een oproep tot aanbiedingen waarbij het de verkoper vrijstaat om biedingen, zelf niet gemotiveerd, te weigeren dan wel af te wijzen. Het gebruik van de website houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.

BIV

Als vastgoedmakelaar zijn wij onderworpen aan een plichtenleer, meerbepaald de BIV-plichtenleer.
BIV, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België.
Land van erkenning: België
info: www.biv.be
Download plichtenleer BIV
Alle vermelde prijzen op deze site zijn richtprijzen.

VERANTWOORDELIJKE VENNOOTSCHAP

Groep Caenen Holding
Leopoldlaan 121
8430 Middelkerke
059 40 40 40
hoofdzetel@caenen.be
BE 0879 758 623

COPYRIGHT

Alle teksten/beelden/panden op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Groep Caenen Holding NV. Wil je één of meer panden of artikelen uit onze website of uit deze nieuwsbrief overnemen, dan is dat slechts toegestaan na contactname via marketing@caenen.be en onder de voorwaarde, dat je direct onder het artikel:

1. vermeldt dat het artikel van www.caenen.be komt,
2. vermeldt dat het artikel copyright 2022 van Groep Caenen Holding NV is,
3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.caenen.be (de link mag geen affiliatecode bevatten).
 
Voorbeeld:
Bron: www.caenen.be/nl/ - (C) 2022 - Groep Caenen Holding NV