Welke tijdelijke maatregeling wordt er voorzien in het kader van de aankoop van nieuwbouw?

Kocht je een instapklaar nieuwbouwappartement of een nieuwbouwappartement op plan, of ben je van plan om dit binnenkort te doen, en moet je in de periode 01.01.2021 - 31.12.2024 aan de promotor of bouwheer “schijven” of facturen betalen?

Goed nieuws! In heel België geldt immers dat in dat geval een BTW-tarief van 6% i.p.v. de gebruikelijke 21% wordt toegepast op de constructiewaarde. De registratierechten op de grond blijven behouden, tenzij anders vermeld bij een project.

Maar daarvoor zijn er natuurlijk voorwaarden. Enerzijds moet het project voldoen aan bepaalde eisen om te kunnen genieten en geregistreerd zijn voor 01/07/23. Daar kijkt de bouwheer voor.

Maar ook moet de koper voldoen aan een aantal voorwaarden om te genieten van het 6% BTW-tarief. 

  • zo moet je de eigendom in kwestie zelf aankopen en niet via een vennootschap;
  • je moet je domicilie zonder uitstel plaatsen in de woning als ze af is;
  • de woning moet hoofdzakelijk - d.i. meer dan 50% - voor persoonlijk gebruik aangewend worden;
  • bovendien mag je nog geen eigenaar zijn van een andere woning, al zijn er een aantal uitzonderingen m.b.t. erfenissen en een snelle verkoop van de huidige gezinswoning;
  • tenslotte moet je al deze voorwaarden 5 jaar blijven aanhouden;

OPGELET:  Bovenstaande regel is enkel van toepassing op reeds geregistreerde projecten van voor 01/07/23 die voldeden aan de eisen. Indien u reeds gekocht heeft zullen alle komende facturen tot 31/12/24 nog aan 6% BTW zijn, alle latere facturen zullen onherroepelijk terug aan 21% BTW zijn. Het voordeel is dat deze regel ook nog geldig is voor klanten die in 2024 nog een appartement kopen in zo een project. Indien het project in 2024 nog wordt opgeleverd geniet u 100% van de verlaagde BTW. Indien het project niet opgeleverd zal zijn tegen 31/12/24 dient u wel rekening te houden met verhoging naar 21% BTW op de ontbrekende facturen.

Koop je het desbetreffende nieuwbouwappartement aan met als doel deze te verhuren in het kader van sociale verhuur of via een sociale verhuurmaatschappij? Ook dan kan je van dit BTW-tarief van 6% genieten, op voorwaarde dat deze sociale verhuur of dit sociale beheer voor een periode van minstens 15 jaar wordt aangehouden.

Leef je de voorwaarden niet voldoende lang na, dan zal je het genoten BTW-voordeel moeten terugbetalen voor de periode waarin je niet meer aan de voorwaarden voldoet.

In beide gevallen is het belangrijk voorafgaand een verklaring te ondertekenen die door de verkoper wordt ingediend via MyMinfin.

Wens je meer informatie hierover, contacteer één van onze kantoren.

 

U verkoopt