Welke tijdelijke maatregeling wordt er voorzien in het kader van de aankoop van nieuwbouw?

Kocht je een instapklaar nieuwbouwappartement of een nieuwbouwappartement op plan, of ben je van plan om dit binnenkort te doen, en moet je in de periode 01.01.2021 - 31.12.2023 aan de promotor of bouwheer “schijven” of facturen betalen?

Goed nieuws! In heel België geldt immers dat in dat geval een BTW-tarief van 6% i.p.v. de gebruikelijke 21% wordt toegepast op de constructiewaarde. De registratierechten op de grond blijven behouden, tenzij anders vermeld bij een project.

Maar daarvoor zijn er natuurlijk voorwaarden. Enerzijds moet het project voldoen aan bepaalde eisen om te kunnen genieten. Daar kijkt de bouwheer voor.

Maar ook moet de koper voldoen aan een aantal voorwaarden om te genieten van het 6% BTW-tarief. 

  • zo moet je de eigendom in kwestie zelf aankopen en niet via een vennootschap;
  • je moet je domicilie zonder uitstel plaatsen in de woning als ze af is;
  • de woning moet hoofdzakelijk - d.i. meer dan 50% - voor persoonlijk gebruik aangewend worden;
  • bovendien mag je nog geen eigenaar zijn van een andere woning, al zijn er een aantal uitzonderingen m.b.t. erfenissen en een snelle verkoop van de huidige gezinswoning;
  • tenslotte moet je al deze voorwaarden 5 jaar blijven aanhouden;


Koop je het desbetreffende nieuwbouwappartement aan met als doel deze te verhuren in het kader van sociale verhuur of via een sociale verhuurmaatschappij? Ook dan kan je van dit BTW-tarief van 6% genieten, op voorwaarde dat deze sociale verhuur of dit sociale beheer voor een periode van minstens 15 jaar wordt aangehouden.

Leef je de voorwaarden niet voldoende lang na, dan zal je het genoten BTW-voordeel moeten terugbetalen voor de periode waarin je niet meer aan de voorwaarden voldoet.

In beide gevallen is het belangrijk voorafgaand een verklaring te ondertekenen die door de verkoper wordt ingediend via MyMinfin.

Wens je meer informatie hierover, contacteer één van onze kantoren.

 

U verkoopt