Registratierechten ‘meenemen’ naar een nieuwe woning, hoe doe je dat?

De meeneembaarheid of het meenemen van registratierechten. Wat is het en waarom put je er voordeel uit? Een heldere uitleg.

Koop je een woning, dan zijn de registratierechten een grote hap uit het budget. Koop je een nieuwe woning en verkoop je de oude? Dan kan je de registratierechten die je bij de eerste woning betaalde misschien wel in mindering brengen. Dat is ‘de meeneembaarheid’ ofte het meenemen van registratierechten. Een woordje uitleg!

Registratierechten of verkooprechten zijn een belasting die je betaalt bij de registratie van de verkoopakte van je huis, appartement of bouwgrond. Hoeveel je betaalt hangt af van de koopprijs, maar sowieso is dit wel een forse hap uit het budget.


Rugzakprincipe

Bij de aankoop van je tweede woning hoef je niet altijd de volle pot registratierechten te betalen. In bepaalde gevallen kan je (een deel van) de belastingen die je al betaalde voor je eerste woning in mindering brengen van de registratierechten die je nog moet betalen voor je tweede woning. Je neemt ze dus mee in je rugzakje. Dat is het principe van ‘meeneembaarheid’ of het meenemen van registratierechten.

Lees meer over de opschortende voorwaarde bij de aankoop van een huis

Maximumbedrag

Er is een plafond. Het meeneembare verkooprecht bedraagt maximaal 12.500 euro. Let wel: je kan nooit meer registratierechten neenemen dan je hebt betaald. Stel dat je bij de aankoop van je eerste woning 10.000 euro registratiebelasting betaalde, dan is dat jouw plafond.

Wanneer kan je de belasting meenemen?

Er zijn uiteraard een pak voorwaarden aan verbonden. De woningen moeten allebei in het Vlaams Gewest liggen en het nieuwe huis koop je niet als vennootschap of vzw maar als natuurlijk persoon. Er is een bewoningsplicht. Je kunt alleen registratierechten meenemen voor vastgoed waar je minstens 18 maanden voor de verkoop in gewoond hebt. Een garage of tweede verblijf telt dus niet. Ook aan de verkoop van de oude woning is een termijn verbonden. Die moet verkocht zijn binnen de twee jaar. Kreeg je je eerste woning als schenking of erfenis - en heb je dus geen registratierechten betaald- dan kan je (uiteraard) niet profiteren van het systeem van meeneembaarheid.

Is je eerste woning al verkocht of niet? Afhankelijk van deze situatie gelden andere regels.

-Meeneembaarheid door teruggave: Je koopt een nieuwe woning maar de oude is nog niet verkocht. Je betaalt bij de aankoop van de nieuwe woning de verkooprechten, maar kan bij de latere verkoop rekenen op ‘meeneembaarheid door teruggave’.

-Meeneembaarheid door verrekening: Je vorige woning is verkocht en je koopt nu een nieuwe. Je hoeft de verkooprechten niet volledig opnieuw te betalen. Voldoe je aan een aantal voorwaarden, dan kan je rekenen op ‘meeneembaarheid door verrekening’.

Met het systeem van meenemen van registratierechten kan je dus een pak geld besparen. Er zijn wel heel wat voorwaarden en beperkingen aan verbonden. Contacteer zeker je notaris of een van onze experten voor meer info of een nauwkeurige berekening.

Meer uitleg nodig?

Contacteer onze experts!