Vastgoed (ver)kopen in 2022? Dit is nieuw.

Ook op het vlak van vastgoed (ver)kopen in 2022 zijn er een aantal nieuwe regels en wijzigingen die sinds dit jaar van toepassing zijn. We lijsten ze even op, zodat je bijzonder goed voorbereid aan je vastgoedavontuur kan beginnen.

Nieuwe registratierechten

In België betaal je bij elke aankoop van onroerend goed verkooprechten of registratierechten. Wie dit jaar vastgoed koopt, wordt anders belast. De registratierechten voor de aankoop van een eerste en enige gezinswoning dalen van 6% naar 3% (of zelfs 1%). Het tarief voor de aankoop van bouwgrond of een tweede verblijf stijgt dan weer: van 10% naar 12%.

Enkel ‘nieuwe’ EPC bij verkoop

Bij elke verkoop van een woning moet de verkoper een EPC of energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen. Dat document geeft de koper belangrijke informatie over de energiezuinigheid van een woning. In 2019 werd dit EPC-attest vernieuwd waardoor burgers nog beter geïnformeerd worden. Sinds 1 januari 2022 mag je enkel de vernieuwde EPC’s (opgemaakt na 1 januari 2019) voorleggen aan de koper. De kans is dus groot dat je een nieuw EPC moet aanvragen wil je in 2022 een woning verkopen.

Verplicht: EPC gemene delen

Vanaf dit jaar moet er ook voor de grote appartementsgebouwen een energieprestatiecertificaat van de gemeenschappelijke delen (EPC GD) beschikbaar zijn. Dit geeft aan hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve installaties zijn. Verkoop je dus een appartement in een groter complex, dan moet je hiermee rekening houden.

Verplichte schatting bij de aankoop van je woning

Wie vanaf 1 januari 2022 een hypothecair krediet wil afsluiten, moet zijn aangekocht goed laten schatten door de bank. Die waarde zal dan als basis dienen om te bepalen welk bedrag je bij de bank kan lenen (en dus niet de verkoopprijs). Deze wijziging kan flinke gevolgen hebben wanneer je hoger biedt dan de geschatte waarde van je woning. Je kan dan minder lenen van de bank en het verschil tussen aankoopprijs en geschatte waarde moet je zelf betalen. Dus kopen in 2022 = gratis schatting aanvragen!

Verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw

Eind 2020 werd de btw voor sloop en heropbouw van woningen ouder dan tien jaar (tijdelijk) verlaagd van 21 naar 6 procent als relancemaatregel. Europa gaf intussen groen licht voor de verlenging van die maatregel en dus wil ook de federale regering deze verlaging ook na 2022 nog in stand houden. Die maatregel moet meer Vlamingen overtuigen om in een milieuvriendelijke woning te investeren.

Vereenvoudigde renovatiepremie

Om komaf te maken met de vele, verschillende premieaanvragen kan je vanaf 1 oktober 2022 via één loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Die eengemaakte premie is de VerbouwPremie.

Asbestattest op komst

Tegen 2040 moet Vlaanderen asbestveilig worden. In de loop van 2022 zal een asbestattest daarom verplicht zijn bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Een gecertificeerd asbestdeskundige zal een inventarisatie van de woning uitvoeren.

Afschaffing attest 6% btw op renovatie

Als bevestiging dat aan alle voorwaarden werd voldaan om bij renovatiewerken te genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%, moest de aannemer tot voor kort aan de eigenaar vragen om een attest af te leveren dat alle info bevatte. Dan pas kon een factuur worden opgemaakt. Dankzij een administratieve vereenvoudiging is dit attest niet meer nodig en volstaat een standaardverklaring op de factuur zelf.