Wat je moet weten voor je het compromis ondertekent

Een verwittigd man/vrouw is er twee waard. Dat geldt ook voor het compromis. Lees even de basisinfo door. Dat weet je dan ook alweer.

Heb je al getekend? Een spannend moment, want een verkoop is pas definitief als het compromis werd ondertekend. Wat is zo’n onderhandse verkoopovereenkomst eigenlijk? En ben je na het ondertekenen van dit document al wettelijk eigenaar van je nieuwe woonst?

Geduld is een mooie deugd, zeker als je van plan bent een woning te kopen. Tussen het moment dat je je droomhuis voor het eerst ziet en het tekenen van het compromis en nog later de notariële akte, zitten al snel een paar maanden.

Eerste belangrijke handtekening

Het tekenen van het compromis is een eerste cruciale stap. Doe je een bod op een huis en aanvaardt de verkoper dat bod, dan is er een akkoord en is de verkoop gesloten. Als bewijs voor de verkoop wordt een compromis opgemaakt of onderhandse verkoopovereenkomst. Dat is een belangrijk document want het is bindend.

*** Leestip: Deze attesten heb je nodig bij de verkoop van je woning of appartement

Onderhands, niet voorlopig

Aangezien het compromis de rechten en plichten van de koper en verkoper omschrijft, is het belangrijk dat het zorgvuldig en correct wordt opgesteld. Een compromis wordt ook vaak de voorlopige verkoopovereenkomst genoemd, maar dat begrip is eigenlijk misleidend. Na het ondertekenen van het compromis door beide partijen is de verkoop wel degelijk definitief. Vanaf dat moment kan je niet meer terug.

Basis voor de notariële akte

Het compromis is definitief, maar officieel ben je als koper nog geen eigenaar. Daarvoor moet de notaris de verkoopovereenkomst nog verlijden. Het compromis vormt de basis voor het opstellen van de notariële akte. Van zodra de onderhandse verkoopovereenkomst is afgesloten, moet de notariële akte binnen de vier maanden ondertekend worden. In die periode doet de notaris nog de nodige opzoekingen of vraagt hij attesten aan. Waarom deze notariële verkoopakte dan nog nodig is? Vooral om ook buitenstaanders op de hoogte te brengen van de verkoop. Zo kunnen derden geen aanspraak meer maken op de woning. Op het moment van ondertekenen van deze akte ontvang je normaal ook de sleutel.

Het compromis is dus een belangrijk juridisch bindend document. Je hebt op het moment van tekenen misschien nog niet de sleutel van je nieuwe woonst in handen maar de aankoop is wel definitief. Laat je hierover dus goed informeren door een notaris of een van onze experts.