Wat betekent het kadastraal inkomen voor de aankoop van een appartement of huis?

kadastraal inkomen voor appartementen en huizen

Hoewel het kadastraal inkomen al lang niet meer overeenstemt met de werkelijkheid, heeft het een grote impact op de belastingen die we betalen. Logisch dus dat het KI een belangrijk criterium is bij de aankoop van een appartement of een huis.

Belastingen zijn een deel van ons leven en als eigenaar van vastgoed betaal je elk jaar onroerende voorheffing. Het kadastraal inkomen vormt de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing en voor de bepaling van het onroerend inkomen dat in de personenbelasting belast wordt.

Waarde van je appartement

In de politiek is het kadastraal inkomen al langer een heet hangijzer. Het KI is geen reëel maar een fictief netto huurinkomen dat aan elk onroerend goed wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd. Het KI geeft dus een indicatie van de waarde van je appartement of huis. Alleen ligt het referentietijdstip nog steeds op 1 januari 1975. Het KI is dus de jaarlijkse netto huur die je zou ontvangen mocht je appartement verhuurd zijn geweest op 1 januari 1975. Jaarlijks wordt dit bedrag wel geïndexeerd.

Wil je de huidige waarde van je apparement of huis weten? Dan kan je een gratis schatting aanvragen. Wij houden rekening met tientallen aspecten. Zo krijg je een onafhankelijk en concreet idee van hoeveel jouw pand waard is.

Personenbelasting

Dat fictieve huurbedrag wordt gebruikt als basis voor het berekenen van de onroerende voorheffing en de belasting op het onroerend goed. Je moet dit bedrag dus niet betalen maar wel invullen op je personenbelasting. Heb je vrij grote verbouwingswerken gedaan, dan moet je dit binnen de dertig dagen aan het kadaster laten weten. Na een bezoek van een officiële schatter, wordt het KI dan aangepast.

Tweedeverblijfstaks

Ook voor een tweede verblijf aan de kust moet je in je belastingaangifte het niet-geïndexeerde KI opnemen. De tweedeverblijfstaks wordt berekend aan de hand van het geïndexeerde kadastraal inkomen op je tweede verblijf, verhoogd met veertig procent. Omdat aan de hele kustlijn de huurprijzen uiteenliggen, varieert ook het bedrag van de tweedeverblijfstaks. Er zijn ook vastgoedconcepten waarbij je deze tweedeverblijfstaks niet hoeft te betalen. Op zoek naar meer advies? Contacteer gerust een van onze experten.