Woning kopen? Vergeet de opschortende voorwaarde niet

Een opschortende voorwaarde is een voorwaarde die moet worden voldaan, voor de verkoop kan doorgaan. We gaan er wat dieper op in.

Koop je een woning of appartement, dan kan het verstandig zijn in de verkoopovereenkomst een ‘opschortende voorwaarde’ te laten opnemen. Maar wat betekent dat eigenlijk? En waarom is het belangrijk hier aandacht voor te hebben?

Een opschortende voorwaarde schort de verkoop op en maakt die pas definitief als aan de voorwaarde voldaan is. Laten we dat meteen even concreet maken met een voorbeeld. Een opschortende voorwaarde kan zijn: ‘Ik koop de woning aan als ik een lening krijg bij de bank’. De voorwaarde is hier volledig afhankelijk van een onzekere gebeurtenis. Het is de bank die zal beslissen.

De opschortende voorwaarde verwijst dus naar een bepaalde voorwaarde waaraan in de toekomst nog moet worden voldaan, maar waarvan de slaagkans onzeker is. Het kan ook een verbintenis zijn die nog afhangt van een gebeurtenis die al heeft plaatsgehad maar nog onbekend is bij beide partijen. Denk hier bijvoorbeeld aan het ontbreken van de resultaten van een bodemonderzoek.

Uitvoering staat nog even ‘on hold’

Zelfs als er nog een onzekere factor meespeelt, kan er met de opschortende voorwaarde toch een overeenkomst tussen partijen afgesloten worden. Na ondertekening is er wel degelijk een verkoopovereenkomst, maar de uitvoering is afhankelijk van de realisatie van de opschortende voorwaarde. Om nog even bij het voorbeeld van de lening te blijven: verleent de bank (tijdig) een lening, dan is de opschortende voorwaarde gerealiseerd en kan de koop doorgaan. Wordt de lening niet goedgekeurd, dan gaat ook de verkoop niet door.

Opschortende voorwaarde: Alleen geldig onder bepaalde voorwaarden

Deze moet duidelijk en tot in de details omschreven zijn, mag niet uitsluitend afhangen van de wil van een van de partijen, en ook de termijn waarbinnen de voorwaarde gerealiseerd moet worden, is nauwkeurig bepaald.

Indien de vervulling van de voorwaarde niet voor de overeengekomen datum wordt gerealiseerd, dan zal de verkoop niet doorgaan. Is de voorwaarde vervuld geraakt binnen de gestelde termijn, dan wordt de verkoopovereenkomst met terugwerkende kracht definitief.

Hou ook rekening met je verplichtingen

Weet dat er aan de opschortende voorwaarde ook een aantal verplichtingen verbonden zijn. Zo moet je bijvoorbeeld als koper al het nodige doen om een lening te krijgen. Probeert een van de partijen het waarmaken van de voorwaarde te verhinderen, dan wordt de voorwaarde meteen als vervuld beschouwd. Het opnemen van een opschortende voorwaarde in de overeenkomst wil dus niet zeggen dat je op gelijk welk moment van onder de verkoop uit kan.

Om fouten bij het opstellen van de voorwaarden te vermijden, doe je er goed aan een notaris te contacteren. Of laat je beter de voorwaarden nog even nalezen. Zijn de voorwaarden niet zorgvuldig geformuleerd, dan kan je je als koper lelijk in de vingers snijden.