Wat met je appartement aan zee bij een scheiding?

Heb je beslist om uit elkaar te gaan, dan is de scheiding een harde noot om te kraken. Wat doe je bijvoorbeeld met jullie appartement aan zee? Alvast één geruststelling: er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken zodat jullie er allebei een goed gevoel aan overhouden.

Pendant of key ring in shape of house divided in two parts on wooden background, closeup view. Dividing house when divorce, division of property and real estate.

Dat er aan jullie kustappartement ook mooie herinneringen kleven, maakt de verkoop niet makkelijk. Al hoeft het helemaal niet zo’n vaart te lopen. Bij een scheiding zijn er drie verschillende opties mogelijk.

1. Jullie appartement aan zee verkopen

Hebben jullie beslist het appartement te verkopen, weet dan dat er geen haast bij is. Voor de scheidingsprocedure is het niet noodzakelijk dat je appartement eerst verkocht wordt.

Het is wel goed om al even uit te zoeken of er sprake was van een ongelijke verdeling bij de aankoop. Dit kan je terugvinden in de aankoopakte of in het huwelijkscontract. Over de eigen inbreng onstaat namelijk vaak onduidelijkheid, want dat is het deel waar je na de verkoop recht op hebt.

Zodra de notariële akte is verleden, wordt de verkoopprijs verdeeld. Weet wel dat er nog heel wat kosten in mindering worden gebracht, zoals de notariskosten, eventuele makelaarskosten of het saldo van de hypothecaire lening.

2. Je ex-partner uitkopen

Misschien wil jij het appartement aan zee graag behouden, maar wil je ex-partner het liever verkopen? Dan is het aangeraden om je ex-partner uit te kopen.

Begin steeds met het correct schatten van de waarde van jullie appartement. Dat is de basis om de uitkoopsom te bepalen.

Benieuwd naar hoe de berekening verloopt? Van de verkoopwaarde wordt het saldo van de hypothecaire lening afgetrokken om het te verdelen saldo te bepalen. Ook hier moet je weer rekening houden met de eigen inbreng (want die kan gerecupereerd worden). Wat overblijft is de overwaarde van het appartement. Deel je deze waarde door twee, bekom je het bedrag waarvoor je je ex-partner moet uitkopen.

Dan is het nog aan de bank om te beslissen of je solvabel genoeg bent om de lening over te nemen en het deel dat je aan je partner moet betalen, bij te lenen. Hou ook nog rekening met de miserietaks of extra registratierechten die je zult moeten betalen.

3. Het appartement in onverdeeldheid houden

Je kan er ook voor kiezen om samen met je ex-partner eigenaar te blijven van jullie appartement aan zee. Misschien wil je het houden voor de kinderen of heeft een van jullie geen job?

Kies je deze optie, dan is het aangeraden om hierover goede afspraken te maken. Over de doorlopende kosten bijvoorbeeld of de gebruikerslasten, zoals onderhoud, belastingen en hypotheek. Wettelijk gezien is de maximumperiode van onverdeelheid vijf jaar, maar daar kan je altijd afstand van doen.

Een goede keuze maken blijft bij een scheiding sowieso moeilijk. Aarzel niet om een van onze experten te contacteren voor meer advies.

Nood aan advies?